INFORMACJE DLA NARZECZONYCH LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Ze wzgledu na wciąż trwający stan epidemii odbywa się ono w formie nadzwyczajnej. Od 1 czerwca do odwołania zasady przygotowania są następujące: 
 
1. Przygotowanie obejmuje:  
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Przygotowanie w powyższej formie jest adresowane do tych narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego do końca 2020 r. 
 
3. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
4. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
5. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
7. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
8. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE NAUKI DLA NARZECZONYCH:
 
1. Sosnowiec-Zagórze - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu-Środuli
Termin: 20 sierpnia, 23 sierpnia, 27 sierpnia 2020 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 62-sosnowiec-sw-jadwigi-slaskiej.pdf
 
2. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 10 lipca, 11 lipca 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
3. Jaworzno - dekanat NMP Nieustającej Pomocy (Osiedle Stałe)
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Jaworznie (Os. Stałe)
Termin: 11 lipca, 12 lipca 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
KOLEJNE MIEJSCA I TERMINY NAUK DLA NARZECZONYCH BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE
 

Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami