INFORMACJE DLA NARZECZONYCH - LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Ze wzgledu na trwający stan epidemii odbywa się ono w formie nadzwyczajnej. Od 1 czerwca do odwołania zasady przygotowania są następujące: 

1. Przygotowanie obejmuje:  
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Przygotowanie w powyższej formie jest adresowane do tych narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego w najbliższych miesiącach. 
 
3. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
4. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
5. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
7. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
8. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE NAUKI DLA NARZECZONYCH:
 
1. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 9 listopada, 16 listopada, 22 listopada 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 13 listopada, 14 listopada 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Siemonia - dekanat św. Jakuba Apostoła
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Siemoni
Termin: 22 listopada, 27 listopada, 28 listopada 2020 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce - dekanat Najświętszego Seraca Pana Jezusa
 Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach
Termin: 22 listopada, 29 listopada 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Dąbrowa Górnicza - dekanat Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
Parafia pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Termin: 3 grudnia, 6 grudnia, 10 grudnia 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 24-dabrowa-gornicza-nmp-anielskiej.pdf
 
6. Sosnowiec - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu
Termin: 10 grudnia, 13 grudnia, 17 grudnia 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 64-sosnowiec-sw-jadwigi-slaskiej.pdf
 
KOLEJNE MIEJSCA I TERMINY NAUK BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE
 

Pliki do pobrania

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami