INFORMACJE DLA NARZECZONYCH WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Ze wzgledu na trwający stan epidemii odbywa się ono w formie nadzwyczajnej. Od 1 czerwca do odwołania zasady przygotowania są następujące: 
 
1. Przygotowanie obejmuje:  
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Przygotowanie w powyższej formie jest adresowane do tych narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego do końca 2020 r. 
 
3. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
4. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
5. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
7. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
8. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE NAUKI DLA NARZECZONYCH:
 
1. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcia NMP 
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 7 września, 9 września, 14 września, 16 września 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 11 września, 12 września 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 14 września, 21 września, 27 września 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Będzin - dekanat św. Jana Pawła II
Parafia pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach
Termin: 17 września, 20 września, 24 września 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz:  edycja zakończona
 
5. Jaworzno - dekanat św. Wojciecha i św. Katarzyny
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Termin: 19 września, 26 września 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Olkusz - dekanat św. Andrzeja Apostoła
Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu
Termin: 3 października, 4 października 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
7. Pilica - dekanat św. Jana Chrzciciela
Parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus (oo. franciszkanie)
Termin: 10 października, 17 października, 24 października 2020 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 

KOLEJNE MIEJSCA I TERMINY NAUK  BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE


Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami