DLA NARZECZONYCH - CZERWIEC 2022

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Odbywa się ono według następujacych zasad: 
 
1. Przygotowanie obejmuje: 
 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
3. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
4. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
​6. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W CZERWCU 2022:
 
1. Sosnowiec - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu
Termin: 2 czerwca, 5 czerwca, 9 czerwca 2022 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Dąbrowa Górnicza - dekanat NMP Anielskiej
Parafia pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Termin: 2 czerwca, 5 czerwca, 9 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłsozenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcia NMP
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 6 czerwca, 8 czerwca, 13 czerwca, 15 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
4. Dąbrowa Górnicza - dekanat św. Antoniego z Padwy
Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej (oo. franciszkanie)
Termin: 7 czerwca, 14 czerwca, 21 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
5. Będzin - dekanat Trójcy Świętej
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Termin: 9 czerwca, 11 czerwca, 12 czerwca, 14 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
6. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 10 czerwca, 11 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
7. Olkusz - dekanat św. Andrzeja Apostoła
Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
Termin: 11 czerwca, 12 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
8. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 13 czerwca, 20 czerwca, 26 czerwca 2022 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 160622-sosnowiec-sw-barbary.pdf
 
9. Sosnowiec - dekanat św. Tomasza Apostoła
Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Termin: 17 czerwca, 18 czerwca. 19 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 190622-sosnowiec-sw-tomasza-apostola.pdf
 
10. Będzin - dekanat św. Jana Pawła II
Parafia pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach
Termin: 23 czerwca, 26 czerwca, 30 czerwca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 020622-bedzin-sw-jana-pawla-ii.pdf 
 
KOLEJNE TERMINY BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE

Pliki do pobrania

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami