PROSIMY O PRZEKAZANIE 1%

Szanowni Państwo!

Fundacja "Dla Rodziny" działa w naszym Centrum już wiele lat. Dzięki jej inicjatywie i przede wszystkim Państwa darowizn możemy w ciągu roku kalendarzowego zorganizować przynajmniej 6 edycji "Szkoły Rodzenia" oraz 2 edycje "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Ponadto już od dłuższego czasu prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, mobbingu czy innych trudności w pracy zawodowej. Fundacja umożliwia nam prowadzenie konsultacji innych specjalistów m.in. lekarza psychiatry a także terapii logopedycznej. Wspiera Studium Życia Rodzinnego.

Jeśli utożsamiacie się Państwo z działaniem naszej Fundacji prosimy o dobrowolne wsparcie:
82 1020 2498 0000 8702 0422 6544 lub przekazanie 1% podatku -  KRS 0000344603.

Pracownicy DCSRiŻ i Fundacji "Dla Rodziny"

Galeria

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami