RELACJA ZE ZJAZDU LIDERÓW SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

ZALEŻY NAM NA RODZINIE

W niedzielę 20 września w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini zakończył się Krajowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych Ruchu Spotkania Małżeńskie. Od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia setka uczestników  - liderów, ich zastępców i duchownych ze wszystkich regionów Polski oraz Zarząd Krajowy i założyciele Ruchu – Irena i Jerzy Grzybowscy – dzielili się doświadczeniami kierowania ośrodkami, tak aby budować wspólnotę animatorów, a zarazem skutecznie realizować misję Spotkań Małżeńskich. Gospodarzem Zjazdu był - po raz pierwszy w swojej 22-letniej historii – ośrodek diecezjalny w Jaworznie. Podczas Zjazdu, ustępujący liderzy ośrodka w Jaworznie – Małgorzata i Adam Wiorek – zostali wybrani do Zarządu Krajowego Spotkań Małżeńskich.

Co ta informacja znaczy dla niezorientowanego czytelnika? Ano tyle, że są małżeństwa, kapłani i siostry zakonne, którym wciąż zależy na rodzinie nie tylko swojej ale każdej innej, potrzebującej pomocy z powodu kryzysu relacji. Którym „chce się chcieć” poświęcić swój czas innym małżeństwom, aby te ocaliły swoją miłość i wzrastały w niej przez stosowanie zasad dialogu – pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem i dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko gotowości przebaczania. Dialog małżeński prowadzony według tych zasad przenosi się na relacje z dziećmi, krewnymi a także współpracownikami czy interesantami i stopniowo staje się drogą życia, a małżonkowie – ludźmi dialogu. W dzisiejszych czasach to umiejętność rzadka zarówno w rodzinach jak i w przestrzeni publicznej mimo, że słowo dialog bywa odmieniane przez wszystkie przypadki.

Mottem zakończonego Zjazdu były słowa z listu św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4,13]. To słowa zachęty dla liderów aby nie ustawali w rozwijaniu Spotkań Małżeńskich pomimo różnych przeciwności i nasilającej się kontestacji tradycyjnego modelu rodziny. Zarazem są to słowa otuchy i nadziei dla wszystkich małżeństw, które z powodu ograniczeń wywołanych pandemią znalazły się w pułapce zagrożeń – wewnętrznych (wskutek izolacji „skazującej” członków rodziny na przebywanie ze sobą przez cały czas) i zewnętrznych, spowodowanych izolacją społeczną, w której drugi człowiek stanowi potencjalne zagrożenie.

Praktykowanie dialogu jest skuteczną drogą do wypełnienia wezwanie św. Pawła: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” [Ef 4,29]. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak aktualne i pożądane w rodzinie, środowisku pracy i przestrzeni publicznej jest to wezwanie.

Niedzielnej Eucharystii na zakończenie Zjazdu przewodniczył ordynariusz diecezji sosnowieckiej, biskup dr Grzegorz Kaszak, który w homilii powiedział m.in. „Nikt z nas nie jest Duchem Świętym, nikt z nas tak do końca nie wie co czuje drugi człowiek, co przeżywa, jakie ma trudności ale i radości. To trzeba wyrazić. … Wy (Spotkania Małżeńskie – przyp. red.) dbacie o dialog, o to, żeby słowo wyszło z człowieka, … odpowiednio sformułowane tak, żeby wyraziło to co ja czuję i żeby było przekazane drugiej osobie. … Zadanie, które do was należy – nauczyć małżonków tego dialogu, żeby te relacje poprzez te znaki, nie tylko słowne, … rozbudowały więź miłości małżeńskiej.” I dodał „Jakby ktoś miał wątpliwości i chciał reformować Spotkania Małżeńskie to niech wróci do początku.”  

Spotkania Małżeńskie już od blisko 40 lat oferują małżeństwom pomoc w przezwyciężaniu trudności i kryzysów w relacjach, a przede wszystkim w pogłębianiu więzi wzajemnej małżonków. Dokonuje się to poprzez praktykę dialogu podczas weekendowych rekolekcji oraz spotkania porekolekcyjne. Ruch, który powstał w Polsce liczy obecnie 29 ośrodków krajowych oraz kilkadziesiąt ośrodków działających poza granicami, głównie w Europie środkowo-wschodniej. Od kilku lat nowe ośrodki powstają także wśród Polonii w krajach Europy Zachodniej i USA.

Małżonków zainteresowanych uczestniczeniem w rekolekcjach małżeńskich zapraszamy na stronę https://spotkaniamalzenskie.pl/terminy/ Zapraszamy także na stronę internetową ośrodka w Jaworznie http://spotkaniajaworzno.pl, oraz na stronę na facebooku https://pl-pl.facebook.com/SpotkaniaMalzenskieJaworzno

Galeria

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami