SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu zaprasza na„Szkołę dla rodziców” !

Kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” rozpocznie się 13 września 2021 roku (poniedziałek) w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu.

Metoda

Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych oraz adekwatnych do danego tematu ćwiczeń, dramy, debaty. Elementem każdego spotkania jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz zadania domowe pozwalające w praktyce wypróbować nowe umiejętności. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Tematyka zajęć

Na poszczególnych spotkaniach podejmowane są następujące tematy: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych, dziecka lub wychowanka, umiejętność rozmawiania o uczuciach oraz stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.  Ilość zajęć: 10 spotkań co tydzień w godz. 16:30-20:00.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:30, tel. 32/269 51 70 lub 519 512 817.

 

Galeria

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami