CENTRUM - ZMIANY W DNIACH 13 - 29.03.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń powodowanych przez koronawirus SARS-CoV-2 zostają odwołane wszystkie spotkania odbywające się w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu do dnia 29 marca. Do tego dnia nie będą ustalane terminy spotkań ze specjalistami dla nowych osób. Osoby korzystające ze stałej pomocy specjalistów Centrum zostaną indywidualnie poinformowane o terminach kolejnych spotkań. Dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie pod numerem sekretariatu 32 269 51 70 od poniedziałku do piątku  godz. 10.00 – 13.30.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami