OŚRODEK ADOPCYJNY - INFORMACJE CZERWIEC 2020

Informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny (DOA) wznawia prowadzenie spotkań w formie stacjonarnej w siedzibie placówki. Spotkania ze specjalistami ośrodka są możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 32 269 51 70.
 
Z powodu trwającego nadal stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odbywające spotkania w siedzibie DOA są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
 
1. w budynku  nie mogą przebywać osoby wykazujące objawy wskazujące na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (np. gorączka, kaszel, duszność, ból mięśni, ból głowy, ból gardła, katar, utrata węchu lub smaku, nudności, biegunka);
 
2. spotkanie z pracownikami ośrodka jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania i wpisaniu danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) do odpowiedniego terminarza;
 
3.  do siedziby ośrodka można wejść nie wcześniej niż na 5 minut przed ustaloną godziną spotkania;
 
4. po wejściu należy umyć ręce wodą z mydłem i ewentualnie zdezynfekować dłonie;
 
5. na terenie budynku istnieje obowiązek zasłonięcia ust i nosa przy pomocy własnej maseczki, maski, przyłbicy lub części ubrania. W przypadku braku własnych środków ochrony należy zgłosić ten fakt prowadzącemu spotkanie przed jego rozpoczęciem;
 
6. w razie potrzeby można korzystać z rękawiczek jednorazowych pobranych z pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami