CENTRUM - WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI OD LIPCA 2020

Informujemy, że od lipca 2020 r. Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu wznawia działalność w siedzibie placówki przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu.  Spotkania z wybranymi specjalistami są możliwe w formie stacjonarnej, pozostali specjaliści udzielają pomocy zdalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Centrum pod nr tel. 32 269 51 70, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30.
 
Z powodu trwającego nadal stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odbywające spotkania w siedzibie Centrum są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
 

1. w budynku Centrum  nie mogą przebywać osoby wykazujące objawy wskazujące na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (np. gorączka, kaszel, duszność, ból mięśni, ból głowy, ból gardła, katar, utrata węchu lub smaku, nudności, biegunka);

2. możliwość uzyskania pomocy w Centrum mają wyłącznie te osoby, które ustaliły wcześniej termin i godzinę spotkania ze specjalistą i ich dane (imię, nazwisko, numer telefonu) zostały wpisane do odpowiedniego terminarza w sekretariacie;

3.  klienici wchodzą do Centrum nie wcześniej niż na 5 minut przed ustaloną godziną spotkania;

4. po wejściu należy umyć ręce wodą z mydłem i ewentualnie zdezynfekować dłonie;

5. na terenie budynku istnieje obowiązek zasłonięcia ust i nosa przy pomocy własnej maseczki, maski, przyłbicy lub części ubrania. W przypadku braku własnych środków ochrony należy zgłosić ten fakt prowadzącemu spotkanie przed jego rozpoczęciem;

6. w razie potrzeby można korzystać z rękawiczek jednorazowych pobranych z pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami