Poradnictwo zawodowe

CO TO JEST PORADNICTWO ZAWODOWE?
W ramch poradnictwa zawodowego przedstawiamy możliwe ścieżki zawodowe swoim klientom biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje osoby i potrzeby na rynku pracy. Udzielamy pomocy osobom w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz poszukiwaniu pracy. Oferujemy również różnego rodzaju  możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych po przez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach itp.

KOMU UDZIELAMY POMOCY?
• Młodzieży w wyborze zawodu lub kierunku kształcenia
• Bezrobotnym nie pracującym przez dłuższy czas, nie mającym rozeznania na rynku pracy
• Osobom dorosłym rozważającym przekwalifikowanie się lub zmianę zawodu
• Pracownikom przeżywającym różnego rodzaju trudności w miejscu swojej pracy.

SPOTKANIE…
Pierwsza wizyta to tzw. spotkanie konsultacyjne, gdzie podczas rozmowy z klientem bierzemy pod uwagę: wykształcenie, umiejętności i zainteresowania, doświadczenie zawodowe, cechy osobiste i możliwości fizyczne do wykonywania określonej pracy. Po wstępnej diagnozie zaproponowane są konkretne rozwiązania i określana jest przypuszczalna liczba potrzebnych spotkań do realizacji celów klienta, który ostatecznie sam podejmuje decyzję o ich kontynuowaniu. W przypadku zmagań natury psychologicznej klient kierowany jest do psychologa pracy.

NASZE DZIAŁANIA:
• Wsparcie na czas przeżywanych trudności w pracy lub w poszukiwaniu zatrudnienia
• Wskazanie możliwości dostępnych na rynku pracy
• Bilans preferencji i predyspozycji zawodowych
• Badania zainteresowań i skłonności zawodowych
• Planowanie celu zawodowego
• Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych i pomoc w aplikowaniu drogą elektroniczną
• Poznanie metod poszukiwania pracy
• Przygotowanie do spotkania z pracodawcą
• Stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej
• Praca nad wizerunkiem zawodowym
• Indywidualne szkolenie

CZYM JEST PSYCHOLOGIA PRACY?
Psychologia pracy – to jedna z dyscyplin psychologii, w której przedmiotem jest psychika i zachowanie człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodowej. Skupia się na celu, badaniach i rozwiązywaniu zagadnień praktycznych związanych z pracą i działalnością człowieka. Tematem rozmów mogą być m.in. relacje interpersonalne, organizacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, mobbing itp.

KONTAKT:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70; 519 512 817 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:30
adres e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Poradnictwo: lic. Dominika Ochęduszko
Psycholog pracy: mgr Elżbieta Brzozowicz-Uwijała

Galeria

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami