Doradztwo zawodowe

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do osób przeżywających różnego rodzaju trudności związane z poszukiwaniem zatrudnienia oraz zainteresowanych uczestnictwem w różnych formach rozwoju zawodowego.

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oferujemy następującą pomoc:

  • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy i list motywacyjny),
  • omówienie metod poszukiwania pracy,
  • przygotowanie potencjalnego pracownika do spotkania z pracodawcą (podstawy rozmowy kwalifikacyjnej, przećwiczenie odpowiedzi na różne trudne pytania),
  • sporządzenie indywidualnego planu działania,
  • przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych,
  • udzielanie informacji na temat Biur Pośrednictwa Pracy, Zakładów Pracy Chronionej, aktualnych stron internetowych z ofertami pracy itp.
  • umożliwienie indywidualnego spotkania z psychologiem pracy,
  • udostępnienie stanowiska komputerowego z dostępem internetowym po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby skorzystać z naszej pomocy wystarczy zadzwonić lub przyjść osobiście
i umówić się na spotkanie.

Kontakt:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
41-200 Sosnowiec
ul. Skautów 1
tel. (32) 269-51-70 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.30
adres e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Doradca: lic. Dominika Ochęduszko
Psycholog pracy: mgr Elżbieta Brzozowicz-Uwijała

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami