Studium o Rodzinie

Nabór do kolejnej edycji Studium Życia Rodzinnego planujemy nie wcześniej niż w lutym 2021. Informacje o naborze pojawią się w aktualnościach.

Do udziału w Studium Życia Rodzinnego zapraszamy wszystkie osoby, które:
• chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
• chcą budować swoje życie małżeńskie i rodzinne na gruncie Ewangelii i nauczania Kościoła
• chciałyby kiedyś podjąć pracę jako doradcy życia rodzinnego.

Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu przez trzy semestry. W trakcie każdego spotkania jest odprawiana Msza św., jest także dłuższa przerwa na kawę. Osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy i napiszą pracę dyplomową, otrzymają dyplom ukończenia Studium, a po odbyciu praktyk mogą również uzyskać Misję Kanoniczną do pracy w poradnictwie rodzinnym. Nauka w Studium jest bezpłatna.

Program Studium obejmuje ponad 120 godzin takich przedmiotów jak:
• Teologia i etyka małżeństwa i rodziny
• Poradnictwo rodzinne
• Naturalne metody planowania rodziny
• Wybrane zagadnienia z psychologii
• Socjologia małżeństwa i rodziny
• Pedagogika rodziny.

Studium nie ma praw państwowych, a jedynie kościelne, tzn. daje uprawnienia do pracy w katolickich poradniach życia rodzinnego.

Kandydaci składają następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie
• życiorys
• kserokopię świadectwa maturalnego
• zaświadczenie od swojego duszpasterza stwierdzające, że osoba jest praktykującym katolikiem
• dwa zdjęcia

Potrzebne dokumenty można składać w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.30. W wyjątkowych sytuacjach można umówić się na inną godzinę.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. GOSPODARCZEJ 12 – PARAFIA NAWIEDZENIA NMP
W SOSNOWCU.

Kontakt:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
41-200 Sosnowiec
ul. Skautów 1
tel. 32 269 51 70; 519 512 817 poniedziałek – piątek godz. 10:00-13:30
adres mailowy dla słuchaczy, gdzie można zadać pytania i zasięgnąć więcej informacji na temat Studium: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

 

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami