Szkoła dla Rodziców

Z powodu trwającego nadal stanu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia Szkoły dla Rodziców zostały odwołane. Informacje o wznowieniu kolejnych edycji warsztatów pojawią się w aktualnościach.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą o kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie.

Jest to cykl cotygodniowych dziesięciu spotkań trwających około 3-4 godziny. Jest przeznaczony dla rodziców, wychowawców, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą. Prowadzony w systemie warsztatowym zakłada aktywność ze strony uczestników, systematyczność (dozwolone są tylko dwie nieobecności nie sąsiadujące ze sobą).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest nieustającą nauką dialogu z dzieckiem. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Szkoła zakłada, że większa świadomość potrzeby wzajemnego słuchania, rozumienia problemów i oczekiwań uchroni wielu rodziców przed popełnieniem drastycznych błędów w kontaktach z dziećmi. Celem warsztatów jest pomóc rodzicom w takim funkcjonowaniu, by nie dochodziło do zerwania komunikacji, eskalacji napięć, wzajemnych pretensji, głęboko skrywanych zranień. Jakość działań wychowawczych będzie zależała od tego, kim są jako ludzie, jakie mają zdolności do bycia w związku z drugim człowiekiem.

Tematyka zajęć jest następująca:

• poznanie się, kontakt, integracja,
• stawianie granic w kontaktach z dzieckiem,
• uczucia,
• zachęcanie dziecka do współpracy,
• kary,
• rozwiązywanie problemów i konfliktów,
• zachęcanie do samodzielności,
• wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od odgrywania ról,
• pomocna pochwała i zachęta.

Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny a nie terapeutyczny i nie rozwiązują głębokich problemów rodzinnych, lecz mogą wskazać uczestnikowi miejsce i formę pomocy, udzielić wsparcia, pomóc zdiagnozować problem a przede wszystkim wzbogacają wiedzę i umiejętności dotyczące wychowywania dzieci.

Do udziału w warsztatach zachęcamy szczególnie małżonków !

Zajęcia odbywają się w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–13:30 tel. 32 269 51 70; 519 512 817. Pytania można również kierować drogą elektroniczną:rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Szkołę dla Rodziców prowadzi: mgr Irmina Matyszkiewicz

Galeria

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami