DLA NARZECZONYCH - MARZEC 2022

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Odbywa się ono według następujacych zasad: 
 
1. Przygotowanie obejmuje: 
 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
3. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
4. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
​6. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE KATECHEZY DLA NARZECZECZONYCH W MARCU 2022:
 
1. Dąbrowa Górnicza - dekanat św. Antoniego z Padwy
Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej (oo. franciszkanie)
Termin: 1 marca, 8 marca, 15 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Sławków - dekanat Podwyższenia Krzyża Świętego
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie
Termin: 6 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
3. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcia NMP
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 7 marca, 9 marca, 14 marca, 16 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Będzin - dekanat Trójcy Świętej
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Termin: 10 marca, 12 marca, 13 marca, 15 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM5
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 11 marca, 12 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 14 marca, 21 marca, 27 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
7. Jaworzno - dekanat NMP Nieustającej Pomocy
Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie (Osiedle Stałe)
Termin: 19 marca, 20 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
8. Jaworzno - dekanat św. Wojciecha i św. Katarzyny
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Termin: 19 marca, 26 marca 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
9.  Sosnowiec - dekanat Chrystusa Króla
Parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie
Termin: 20 marca, 27 marca, 3 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: brak wolnych miejsc
 
10. Sosnowiec - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu
Termin: 31 marca, 3 kwietnia, 7 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: 180422-sosnowiec-sw-jadwigi-slaskiej.pdf
 
KOLEJNE TERMINY NAUK BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE

Pliki do pobrania

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami