DLA NARZECZONYCH - PAŹDZIERNIK 2021

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Odbywa się ono według następujacych zasad: 
 
1. Przygotowanie obejmuje: 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
3. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
4. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
​6. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W PAŹDZIERNIKU 2021:
 
1. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcie NMP
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 4 października, 6 października, 11 października, 13 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Sosnowiec - dekanat Chrystusa Króla 
Parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie
Termin: 3 października, 10 października, 17 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Dąbrowa Górnicza - dekanat NMP Anielskiej
Parafia pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Termin: 7 października, 10 października, 14 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Pilica - dekanat św. Jana Chrzciciela 
Parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus w Pilicy-Biskupicach (oo. franciszkanie)
Termin: 9 października, 16 października, 23 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Sosnowiec - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu
Termin: 14 października, 17 października, 21 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Będzin - dekanat Trójcy Świętej
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Termin: 14 października, 16 października, 17 października, 19 października 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
KOLEJNE TERMINY NAUK BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE
 

Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami