DLA NARZECZONYCH - WRZESIEŃ 2021

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Odbywa się ono według następujacych zasad: 

1. Przygotowanie obejmuje: 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
3. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
4. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
​6. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE NAUKI DLA NARZECZONYCH WE WRZEŚNIU 2021:
 
1. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 10 września, 11 września 2021 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcie NMP
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 6 września, 8 września, 13 września, 15 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Dąbrowa Górnicza - dekanat Najświętszego Serca Pana Jezusa (Strzemieszyce)
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach
Termin: 12 września, 19 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Sączów - dekanat św. Jakuba Apostoła
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Siemoni
Termin: 12 września, 17 września, 24 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 13 września, 20 września, 26 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Jaworzno - dekanat NMP Nieustającej Pomocy (Osiedle Stałe)
Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Osiedlu Stałym
Termin: 18 września, 19 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
7. Jaworzno - dekanat św. Wojciecha i św. Katarzyny
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Termin: 18 września, 25 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
8. Będzin - dekanat św. Jana Pawła II
Parafia pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach
Termin: 23 września, 26 września, 30 września 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
KOLEJNE TERMINY NAUK BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE

Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami