DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA ADOPCYJNEGO

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu zaprasza osoby zainteresowane adopcją dziecka na dzień otwarty. Odbędzie się on w sobotę 12 stycznia 2019 roku w godz. od 10.00 do 15.00 w siedzibie ośrodka przy ul. Skautów 1 (budynek Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu-Sielcu).

Do odwiedzenia naszej placówki zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje dotyczące przysposobienia dziecka, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie do adopcji, jakie warunki powinni spełniać kandydaci na rodziców lub otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące tej formy rodzicielstwa podczas bezpośredniej rozmowy z pracownikami ośrodka.

W programie m.in.: prelekcja i pokaz filmu o adopcji (godz. 11.00 i 13.00), konsultacje indywidualne z pracownikami ośrodka (godz. 10.00 – 15.00), zwiedzanie placówki. Zapraszamy!

Galeria

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami