Informacje dla narzeczonych

Co narzeczeni wiedzieć powinni?

W ramach przygotowania do małżeństwa obowiązują spotkania grupowe tzw. PRE-KANY oraz spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego. W naszej Poradni obowiązują 2 spotkania indywidualne. Między 1 a 2 spotkaniem powinien być zachowany miesięczny odstęp czasowy. Zachęcamy do rozpoczęcia nauk jak najwcześniej (najpóźniej z trzy miesięcznym wyprzedzeniem), aby nie zabrakło czasu do przygotowań. Kontakt w ostatniej chwili nie gwarantuje wolnych terminów.

1. Potrzebne dokumenty
Narzeczeni, którzy pragną się przygotować do małżeństwa, zgłaszają się minimum trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, wraz z następującymi dokumentami:
a. Akt chrztu, wypisany nie wcześniej niż trzy miesiące temu, z adnotacją, że brak w nim informacji o zawarciu małżeństwa. Akt ten pobieramy w parafii, w której przyjmowaliśmy sakrament chrztu (informujemy osobę w kancelarii, że potrzebujemy go do zawarcia sakramentu małżeństwa). Akt chrztu jest jednocześnie dokumentem stwierdzającym stan kanoniczny danej osoby. Po zawarciu małżeństwa jest tam wpisywana informacja o tym fakcie. Brak takiej informacji jest równoznaczny z tym, że osoba jest panną lub kawalerem. Informacja ta nie może być nigdy wykreślona. Stąd wdowa lub wdowiec, którzy pragną zawrzeć małżeństwo powinni dostarczyć również akt zgonu sakramentalnego współmałżonka. Jako ciekawostkę można dodać, że podobnie jak w wypadku małżeństwa, informacja w akcie chrztu wpisywana jest również przy święceniach kapłańskich i ślubach wieczystych składanych przez osoby zakonne.
b. zaświadczenie o bierzmowaniuw parafii, gdzie przyjmowaliśmy ten sakrament (jeśli na akcie chrztu nie ma adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
c. ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej lub parafialnej.
d. jeśli ślub ma mieć również skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy) pobieramy z odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego specjalny formularz. Jest on ważny trzy miesiące, więc nie należy go pobierać dużo wcześniej. Otrzymujemy go w trzech egzemplarzach. Po ślubie jeden otrzymujemy dla siebie, jeden zostaje w parafii, jeden parafia prześle w ciągu 5 dni do odpowiedniego USC.
e. dowody osobiste.

2. Kurs przygotowujący do małżeństwa
Już przy pierwszym spotkaniu w kancelarii zapytajmy o kurs przygotowujący do małżeństwa. Aktualnie wprowadzany jest w naszej diecezji kurs przygotowania do małżeństwa dla osób, które przyjęły w poprzednim roku sakrament bierzmowania. Odbycie tego kursu będzie zwalniało ze znacznej części przygotowań.
Kurs przygotowujący do małżeństwa będzie wyglądał nieco inaczej w poszczególnych częściach naszej diecezji, ale najlepiej odbyć go jak najwcześniej. Na kurs składają się zarówno spotkania w grupie, jak i – co bardzo ważne – przynajmniej dwie, lub czasem trzy wizyty w poradni życia rodzinnego. Dobrze, jeśli odbywają się one z miesięczną przerwą (możliwość zaobserwowania całego cyklu u kobiety). Zapytajmy więc o daty i miejsca takich spotkań. Nie odkładajmy ich do czasu tuż przed ślubem! Celem spotkań w poradni życia rodzinnego jest między innymi nauczenie naturalnych metod planowania rodziny. Jest to pewny, ekologiczny, a nade wszystko moralnie godziwy sposób na to, by świadomie zaplanować czas poczęcia i liczbę potomstwa. W naszych poradniach specjaliści uczą dwóch metod: metody polskiej (autorstwa dr Teresy Kramarek) i metody J. Roetzera. Na naszej stronie można pobrać pakiet podstawowych informacji o każdej z metod oraz przykładowe karty obserwacji. Zapoznanie się z tym materiałem znacznie skróci czas potrzebny na nauczenie się metody.
W skład przygotowania do małżeństwa wchodzą także rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej, oraz wypełnienie protokołu przedślubnego.

3. Sakrament pokuty i pojednania
Niezwykle ważne są dwie spowiedzi: pierwszą z nich odbywamy na początku okresu przygotowania, drugą bezpośrednio przed ślubem. Oczywiście osoby, które częściej korzystają z sakramentu pokuty mogą to czynić jak dotąd, tym niemniej i one powinny potwierdzić fakt odbycia dwóch spowiedzi na specjalnym formularzu, który otrzymają w kancelarii wraz ze skierowaniem na nauki przedmałżeńskie. Pierwsza spowiedź przedślubna rozpoczyna jakby czas oficjalnego narzeczeństwa. Ważne jest, by było to narzeczeństwo przeżywane w czystości, a więc w stanie łaski uświęcającej. Dlatego zachęcamy nawet tych narzeczonych, którzy dotąd nie zdołali żyć w czystości, by po odbyciu sakramentu pokuty dołożyli wszelkich starań do wytrwania w łasce. Zachowanie czystości przed małżeństwem jest najlepszą gwarancją zachowania wierności w małżeństwie, jak mówią o tym liczne badania psychologiczne.

4. Rekolekcje weekendowe
Istnieje także możliwość odbycia przygotowania do małżeństwa w formie rekolekcji weekendowych. Jest to forma bardziej pogłębiona, „dla wymagających”. Organizuje je wiele ośrodków diecezjalnych, a także ruch spotkania małżeńskie (w naszej diecezji w formie stacjonarnej organizuje je ośrodek w Jaworznie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym). Informacje na ich temat można znaleźć w Internecie (wpisując w wyszukiwarkę „rekolekcje dla narzeczonych” lub „ruch spotkania małżeńskie”). Bliższe informacje w zakładce „rekolekcje”. Po odbyciu rekolekcji pobieramy zaświadczenie, które następnie przedstawiamy w kancelarii parafialnej.

5. Zapowiedzi
Zapowiedzi są wygłaszane zarówno w parafii zamieszkania panny młodej, jak i pana młodego. Jeśli w jednej z tych parafii odbywać się będzie zawarcie sakramentu małżeństwa (o innych możliwościach za chwilę), sam duszpasterz przygotowujący narzeczonych zatroszczy się o ich wygłoszenie. Narzeczeni otrzymają również formularz z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony. Formularz ten zanosimy do właściwej parafii, a następnie po wygłoszeniu zapowiedzi (minimum dwa tygodnie) odbieramy z adnotacją, że zapowiedzi zostały wygłoszone, a przeszkód do małżeństwa nie stwierdzono. Formularz zwracamy w parafii, gdzie odbędzie się ślub. Zapowiedzi nie są jedynie kwestią tradycji. Wielokrotnie udaremniały one na przykład zawarcie małżeństwa w sposób nieważny, np. przez osobę, która w rzeczywistości nie była stanu wolnego, lub miała dziecko z inną osobą i ukryła ten fakt przed narzeczonym/-ą.
Jeśli chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii, która nie jest parafią zamieszkania żadnej ze stron, możemy to uczynić na dwa sposoby:
a)W jednej z uprawnionych parafii (narzeczonego lub narzeczonej) załatwić wszystkie formalności, a następnie poprosić o tzw. licencję, czyli zgodę na pobłogosławienie małżeństwa w innej parafii
b) W jednej z uprawnionych parafii poprosić o zgodę (pisemną) na załatwianie wszystkich formalności w parafii, w której ma być udzielony sakrament małżeństwa, a następnie o zgodę na pobłogosławienia małżeństwa w tejże parafii.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami