Kontakt

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70; 519 512 817
fax: 32 292 98 93
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl
www.facebook.com/Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu

Sekretariat DCSRiŻ czynny od poniedziałku do piatku w godz. 10:00 - 13:30

RACHUNEK BANKOWY DIECEZJALNEGO CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE I ŻYCIU:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Katowicach
78 1240 1330 1111 0010 0318 2467

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70; 519 512 819
fax: 32 292 98 93
e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com
www.facebook.com/doasosnowiec

Fundacja "Dla Rodziny"
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70
fax: 32 292 98 93
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl
www. dlarodziny.com.pl
NR KRS: 0000344603

RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI "DLA RODZINY":
PKO BP I Oddział w Sosnowcu
82 1020 2498 0000 8702 0422 6544

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami