Kontakt

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269 51 70
fax: (32) 292 98 93
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl
www.facebook.com/Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu

RACHUNEK BANKOWY:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Katowicach
78 1240 1330 1111 0010 0318 2467

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269 51 70; 519 512 819
fax: (32) 292 98 93
e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com

Fundacja "Dla Rodziny"
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269 51 70
fax: (32) 292 98 93
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl
www. dlarodziny.com.pl
NR KRS: 0000344603

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami