PODARUJ NAM 1% TWOJEGO PODATKU

Szanowni Państwo!

Fundacja „Dla Rodziny” została założona przez osoby związane z Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu i działa już od 2009 roku.

Celem naszej Fundacji jest m.in. pomoc rodzinom doznającym różnego rodzaju trudności. Staramy się, aby nasze działania służyły rodzinie, jej prawidłowemu funkcjonowaniu i promowaniu jej wartości.

Z inicjatywy Fundacji "Dla Rodziny" obecnie w naszym Centrum prowadzimy:

* bezpłatną Szkołę Rodzenia dla młodych małżeństw
* punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnienia
* poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy
* spotkania z psychologiem pracy
* konsultację z lekarzem psychiatrą
* poradnię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Jeśli utożsamiacie się Państwo z działalnością naszej Fundacji bardzo prosimy o wsparcie i przekazanie na nasz cel 1% swojego podatku abyśmy mogli wspólnie tworzyć to, co dobre.

Serdecznie dziękujemy smiley

PRZEKAZANIE 1%
Po wyliczeniu zeznania podatkowego, w części WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisz w odpowiedniej rubryce:

NR KRS 0000344603 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

PRZEKAZANIE DAROWIZNY:
Fundacja "Dla Rodziny"
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
REGON: 241459275
NIP: 644 344 73 70

Nr rachunku bankowego:
PKO BP I Oddział w Sosnowcu
82 1020 2498 0000 8702 0422 6544

Galeria

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami