DLA NARZECZONYCH - KWIECIEŃ 2022

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Odbywa się ono według następujacych zasad: 
 
1. Przygotowanie obejmuje: 
 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
3. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
4. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
​6. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W KWIETNIU 2022:
 
1. Sosnowiec - dekanat św. Jadwigi Śląskiej
Parafia pw. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu
Termin: 31 marca, 3 kwietnia, 7 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Dąbrowa Górnicza - dekanat pw. św. Antoniego
Parafia pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej (oo. franciszkanie)
Termin: 5 kwietnia, 12 kwietnia, 19 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Będzin - dekanat Trójcy Świętej
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Termin: 7 kwietnia, 9 kwietnia, 10 kwietnia, 12 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Czeladź - dekanat św. Stanisława BM
Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi
Termin: 8 kwietnia, 9 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 4 kwietnia, 11 kwietnia, 24 kwietnia 2022 r. 
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Sosnowiec - dekanat św. Tomasza Apostoła
Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Termin: 22 kwietnia, 23 kwietnia, 24 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
7. Dąbrowa Górnicza - dekanat NMP Anielskiej
Parafia pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Termin: 21 kwietnia, 24 kwietnia, 28 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
8. Będzin - dekanat św. Jana Pawła II
Parafia pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach
Termin: 21 kwietnia, 24 kwietnia, 28 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
9. Jaworzno - dekanat św. Wojciecha i św. Katarzyny
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
Termin: 23 kwietnia, 30 kwietnia 2022 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
KOLEJNE TERMINY BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE

Pliki do pobrania

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami