Studium Życia Rodzinnego

Nabór do kolejnej edycji Studium Życia Rodzinnego planujemy nie wcześniej niż wiosną 2022. Informacje o naborze pojawią się w aktualnościach.

Do udziału w Studium Życia Rodzinnego zapraszamy wszystkie osoby, które:• chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny• chcą budować swoje życie małżeńskie i rodzinne na gruncie Ewangelii i nauczania Kościoła• chciałyby kiedyś podjąć pracę jako doradcy życia rodzinnego.

Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu przez trzy semestry. W trakcie każdego spotkania jest odprawiana Msza św., jest także dłuższa przerwa na kawę. Osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy i napiszą pracę dyplomową, otrzymają dyplom ukończenia Studium, a po odbyciu praktyk mogą również uzyskać Misję Kanoniczną do pracy w poradnictwie rodzinnym. Nauka w Studium jest bezpłatna.

Program Studium obejmuje ponad 120 godzin takich przedmiotów jak:• Teologia i etyka małżeństwa i rodziny• Poradnictwo rodzinne• Naturalne metody planowania rodziny• Wybrane zagadnienia z psychologii• Socjologia małżeństwa i rodziny• Pedagogika rodziny.Studium nie ma praw państwowych, a jedynie kościelne, tzn. daje uprawnienia do pracy w katolickich poradniach życia rodzinnego.

Kandydaci składają następujące dokumenty: podanie o przyjęcie• życiorys• kserokopię świadectwa maturalnego• zaświadczenie od swojego duszpasterza stwierdzające, że osoba jest praktykującym katolikiem• dwa zdjęcia

Potrzebne dokumenty można składać w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.30. W wyjątkowych sytuacjach można umówić się na inną godzinę.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. GOSPODARCZEJ 12 – PARAFIA NAWIEDZENIA NMPW SOSNOWCU.

Kontakt:Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu41-200 Sosnowiecul. Skautów 1tel. 32 269 51 70; 519 512 817 poniedziałek – piątek godz. 10:00-13:30adres mailowy dla słuchaczy, gdzie można zadać pytania i zasięgnąć więcej informacji na temat Studium: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami