Studium Życia Rodzinnego

Informacje o naborze do kolejnej edycji Studium Życia Rodzinnego będą dostępne w aktualnościach.

Do udziału w Studium Życia Rodzinnego zapraszamy wszystkie osoby, które:

 • • chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
 • • chcą budować swoje życie małżeńskie i rodzinne na gruncie Ewangelii i nauczania Kościoła
 • • chciałyby kiedyś podjąć pracę jako doradcy życia rodzinnego.

Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu przez cztery semestry. W trakcie każdego spotkania jest odprawiana Msza św., jest także dłuższa przerwa na kawę. Osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy i napiszą pracę dyplomową, otrzymają dyplom ukończenia Studium, a po odbyciu praktyk mogą również uzyskać Misję Kanoniczną do pracy w poradnictwie rodzinnym. Nauka w Studium jest bezpłatna.

Program Studium obejmuje ponad 120 godzin takich przedmiotów jak:

 • • Teologia i etyka małżeństwa i rodziny
 • • Poradnictwo rodzinne
 • • Naturalne metody planowania rodziny
 • • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • • Pedagogika rodziny.Studium nie ma praw państwowych, a jedynie kościelne, tzn. daje uprawnienia do pracy w katolickich poradniach życia rodzinnego.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • • życiorys
 • • kserokopię świadectwa maturalnego
 • • zaświadczenie od swojego duszpasterza stwierdzające, że osoba jest praktykującym katolikiem
 • • dwa zdjęcia

Potrzebne dokumenty można składać w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.30. W wyjątkowych sytuacjach można umówić się na inną godzinę.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. GOSPODARCZEJ 12 – PARAFIA NAWIEDZENIA NMPW SOSNOWCU.

Kontakt: Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu 41-200 Sosnowiec, ul. Skautów 1,

tel. (32) 269-51-70; 519-512-817 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:30,

adres mailowy dla słuchaczy, gdzie można zadać pytania i zasięgnąć więcej informacji na temat Studium: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami