STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO 2018 - 2020

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu (2018-2020)

Wciąż trwa nabór do kolejnej edycji Studium Życia Rodzinnego. Pierwotnie rozpoczęcie Studium było zaplanowane na marzec, jednakże ze względów organizacyjnych początek zajęć został przesunięty na wrzesień 2018 r.

Do udziału w Studium zaproszeni są małżonkowie, rodzice, katecheci, nauczyciele, młodzież oraz inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia pogłębienie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny w świetle Magisterium Kościoła katolickiego, zdobycie umiejętności stosowania i nauczania naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia posługi doradcy życia rodzinnego na poziomie parafialnym.

Studium jest zaplanowane na cztery semestry (wrzesień 2018 r. – czerwiec 2020 r.) i będzie obejmować m.in. zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, poradnictwa rodzinnego i metod rozpoznawania płodności, psychologii, pedagogiki oraz prawno-kanonicznych aspektów małżeństwa. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w sobotę (pierwsze spotkanie: 29 września 2018 r.) w siedzibie Wydziału Katechetycznego przy ul. Gospodarczej 14 a w Sosnowcu.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 21 września 2018 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Sosnowcu, ul. Skautów 1 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30 (tel. 32 269-51-70). Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia księdza proboszcza, kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia wyższych studiów, 3 zdjęcia.

Galeria

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami