Adopcja

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu działa w strukturach Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od 2008 r. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przygotowanie małżonków do przysposobienia dziecka oraz kwalikowanie przyszłych rodziców do adopcji. Szkolenie kandydatów prowadzone jest według autorskiego programu "Dziecko w rodzinie" zatwierdzonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek odpowiada również za dobór rodziny do dziecka, świadczy specjalistyczną pomoc rodzinom adopcyjnym, a także wspiera kobiety w ciąży znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zapewniając im pomoc psychologiczną i prawną. 
 
Do skorzystania z pomocy ośrodka zapraszamy:
•  małżeństwa i osoby samotne pragnące przyjąć do swojego domu osierocone dzieci
•  kobiety oczekujące dziecka potrzebujące wsparcia i pomocy
•  rodziny adopcyjne przeżywające trudności
 
Spotkania z pracownikami ośrodka odbywają się w uzgodnionym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 
Kontakt:
 
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel.: 519 512 819
tel.: 32 269 51 70 (połączenie przez sekretariat Centrum)
FB: facebook.com/doasosnowiec
 

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków pochodzących z budżetu Państwa

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami