PROMOCJA ADOPCJI

W Diecezjalnym Ośrodku  Adopcyjnym powstał pomysł promocji adopcji.

"Wreszcie jest! Pomysł na promocję idei adopcji, na edukację, na pokazanie ośrodka adopcyjnego jako miejsca przyjaznego i wspierającego, którego zadania wykraczają daleko poza stereotypowe wyobrażenia. Chcemy zwrócić waszą uwagę na szeroki obszar różnych zagadnień, z którymi adopcja jest ściśle związana, chociaż na pozór wydaje się, że bezpośrednio dany temat procesu adopcji nie dotyczy.(...)"

ZAPRASZAMY!

Na stronę internetową Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego oraz Facebookową po więcej informacji:

http://adopcja.sosnowiec.pl/aktualnosci/

Film znajdziecie na stronie Facebookowej Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego:

http://www.facebook.com/doasosnowiec/videos/3605156976416934

http://www.facebook.com/doasosnowiec/videos/1144517503303239

http://www.facebook.com/doasosnowiec/videos/3936281463325061

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami