PROSIMY O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU

Szanowni Państwo!

Fundacja "Dla Rodziny" działa w naszym Centrum już wiele lat. Dzięki jej inicjatywie i przede wszystkim Państwa darowizn możemy w ciągu roku kalendarzowego zorganizować kilka edycji "Szkoły Rodzenia" oraz "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Ponadto już od dłuższego czasu prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, mobbingu czy innych trudności w pracy zawodowej. Fundacja umożliwia nam prowadzenie konsultacji innych specjalistów m.in. lekarza psychiatry a także poradni prawnej.

Jeśli utożsamiacie się Państwo z działaniem naszej Fundacji prosimy o dobrowolne wsparcie na konto 82 1020 2498 0000 8702 0422 6544 lub przekazanie 1,5% podatku  KRS 0000344603.

Pracownicy DCSRiŻ i Fundacji "Dla Rodziny"

Galeria

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami