SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - LUTY 2023

Kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” rozpocznie się 20 lutego 2023 roku (poniedziałek) w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu.
 
Osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach Szkoły zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zapisy na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:30 pod numerem telefonu (32) 269 51 70 lub 519 512 817.
 
Odpłatność za udział w pełnym cyklu Szkoły  (10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne) wynosi 50 złotych za osobę. Jeśli w zajęciach uczestniczą wspólnie rodzice wychowujący dzieci wpłacają 80 zł za dwie osoby. Opłaty można dokonać na pierwszych zajęciach u osoby prowadzącej lub na rachunek bankowy, wpisując w tytule: Szkoła dla Rodziców - imię i nazwisko.
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Nr rachunku: 48 1240 1330 1111 0010 9610 5127
 
W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwrócenia się do dyrektora Centrum z prośbą o zmniejszenie wysokości odpłatności za udział w Szkole.
 
Metoda
Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych oraz adekwatnych do danego tematu ćwiczeń, dramy, debaty. Elementem każdego spotkania jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz zadania domowe pozwalające w praktyce wypróbować nowe umiejętności. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).
 
Tematyka zajęć
Na poszczególnych spotkaniach podejmowane są następujące tematy:
- świadomość własnych celów wychowania,
- poznanie i rozumienie świata uczuć własnych, dziecka lub wychowanka, umiejętność rozmawiania o uczuciach oraz stawiania jasnych granic i wymagań,
- zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
- wspieranie samodzielności dzieci,
- uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową. 
 
Ilość zajęć: 10 spotkań co tydzień w godz. 16:30-20:00.
 
Szkołę dla Rodziców prowadzi: mgr Irmina Matyszkiewicz
 

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami