SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” rozpocznie się 26 września 2022 roku (poniedziałek) w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu.

Metoda

Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych oraz adekwatnych do danego tematu ćwiczeń, dramy, debaty. Elementem każdego spotkania jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz zadania domowe pozwalające w praktyce wypróbować nowe umiejętności. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Tematyka zajęć

Na poszczególnych spotkaniach podejmowane są następujące tematy: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych, dziecka lub wychowanka, umiejętność rozmawiania o uczuciach oraz stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.  Ilość zajęć: 10 spotkań co tydzień w godz. 16:30-20:00.

Szkołę dla Rodziców prowadzi: mgr Irmina Matyszkiewicz

Zapisy na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:30, tel. (32)269 51 70 lub 519 512 817.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami