TERAPIA TRAUMY/ POWIKŁANEJ ŻAŁOBY

TERAPIA TRAUMY/ POWIKŁANEJ ŻAŁOBY

Dla kogo?

  • ♦ Osoby po doświadczeniach urazowych (np. napaść, wypadek, śmierć bliskiego, niespodziewane zagrożenie zdrowia i życia), które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat
  • ♦ Osoby po stracie bliskiego lub po utracie dziecka przed narodzeniem (minimum pół roku od zdarzenia)

Co proponujemy?

  • ♦ 12-15 bezpłatnych spotkań jeden raz w tygodniu z psychologiem psychoterapeutą, szkolącym się w zakresie psychotraumatologii
  • ♦ Metody pracy: terapia przetwarzania poznawczego lub przedłużonej ekspozycji (rekomendowane w leczeniu doświadczeń traumatycznych)
  • ♦ Wybór metody do oceny przez terapeutę prowadzącego
  • ♦ Prowadzący: mgr Teresa Tabor

Zapisy na rozmowę kwalifikującą do terapii w sekretariacie Centrum w godzinach 10:00 - 13:30 w dni robocze, pod numerem telefonu (32) 269 51 70 lub 519 512 817.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami