DLA NARZECZONYCH - MARZEC 2021

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie na terenie diecezji sosnowieckiej do udziału w przygotowaniu do małżeństwa. Ze wzgledu na trwający stan epidemii odbywa się ono w formie nadzwyczajnej. Od 1 czerwca 2020 r. do odwołania zasady przygotowania są następujące: 
 
1. Przygotowanie obejmuje: 
a.  udział w Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych w kościele;
b.  uczestnictwo w naukach odbywających się on-line lub stacjonarnie w salce parafialnej;
c.  odbycie 2 spotkań w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line lub stacjonarnie.
 
2. Przygotowanie w powyższej formie jest adresowane do tych narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego w najbliższych miesiącach. 
 
3. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach w jednej z parafii organizujących przygotowanie do ślubu. Ich wykaz znajduje się poniżej. W wykazie przy poszczególnych parafiach jest umieszczony plik z informacjami o programie przygotowania, jego formie (on-line czy stacjonarna) oraz sposobie zgłoszenia udziału w naukach.
 
4. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
 
5. Podczas nauk narzeczeni otrzymają informację, gdzie będą mogli odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego i w jaki sposób skontaktować się z doradcą prowadzącym spotkania.
 
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Informacjach dotyczących zgłoszenia na nauki do danej parafii, w ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu (informacje o działalności znajdują się w zakładce "Centrum").
 
Dane do przelewu:
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Numer konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872
Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową - narzeczeni”
 
7. Po odbyciu katechez i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego narzeczeni otrzymują potwierdzenie odbycia przygotowania.
 
8. Odpowiedzi na pytania dotyczące nauk dla narzeczonych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin pod numerem telefonu 32 269 51 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.30).
 
PARAFIE PROWADZĄCE NAUKI DLA NARZECZONYCH:
 
1. Sosnowiec - dekanat Wniebowzięcia NMP 
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu
Termin: 1 marca, 3 marca, 8 marca, 10 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
2. Czeladź - dekanat św. Stanisława
Parafia pw. św. Stanisława w Czeladzi
Termin: 12 marca, 13 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
3. Olkusz - dekanat św. Andrzeja Apostoła
Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
Termin: 13 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
4. Sosnowiec - dekanat św. Barbary
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu
Termin: 15 marca, 22 marca, 28 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
5. Jaworzno - dekanat NMP Nieustajacej Pomocy
Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie (Osiedle Stałe)
Termin: 18 marca, 19 marca, 20 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
6. Będzin - dekanat Trójcy Świetej
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Termin: 18 marca, 20 marca, 21 marca, 23 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
7. Jaworzno - św. św. Wojciecha i Katarzyny
Parafia pw. św. św.  Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie
Termin: 20 marca, 27 marca 2021 r.
Informacje dotyczące zgłoszenia - zobacz: edycja zakończona
 
KOLEJNE MIEJSCA I TERMINY NAUK BĘDĄ PODAWANE SUKCESYWNIE
 

Pliki do pobrania

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami