Fundacja

​Fundacja "Dla Rodziny" powstała w 2009 roku. Wspiera działania Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu oraz Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu.

Cele Fundacji:

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia;
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
 
Fundacja "Dla Rodziny"
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269-51-70
fax: (32) 292-98-93

NR KRS: 0000344603

RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI "DLA RODZINY":
Bank Pekao S.A Oddział w Sosnowcu
92 1240 4836 1111 0011 2688 6417

 

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami