Kontakt

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269-51-70; 519-512-817
fax: (32) 292-98-93
 
Sekretariat DCSRiŻ czynny od poniedziałku do piatku w godz. 10:00 - 13:30
 
RACHUNEK BANKOWY DIECEZJALNEGO CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE I ŻYCIU:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Katowicach
78 1240 1330 1111 0010 0318 2467
 
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269-51-70; 519-512-819
fax: (32) 292-98-93
 
Fundacja "Dla Rodziny"
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269-51-70
fax: (32) 292-98-93
NR KRS: 0000344603
 
RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI "DLA RODZINY":
Bank Pekao S.A Oddział w Sosnowcu
92 1240 4836 1111 0011 2688 6417

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami