MARSZ 2023 - NAGRODA GŁÓWNA - JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU?

Podczas festynu rodzinnego na mecie tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny odbędzie się losowanie nagrody głównej, którą będzie KARTA PODARUNKOWA DO SKLEPU SPORTOWEGO O WARTOŚCI 300 ZŁ
 
Losowanie odbędzie się w następujący sposób:
* na placu zostanie wyznaczona strefa losowania podzielona na 100 pól
* do strefy losowania zostanie wprowadzona koza Psotka
* nagrodę wygra posiadacz tego pola, z którego Psotka zacznie skubać trawę
 
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu, musisz wejść w posiadanie pola w strefie losowania.
 
Aby stać się posiadaczem pola:
1. odpowiedz na pytanie konkursowe:
 W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZAŁOŻONA FUNDACJA  „DLA RODZINY” W SOSNOWCU?
W znalezieniu odpowiedzi pomocna będzie strona internetowa Fundacji: http://dlarodziny.com.pl
2. odpowiedź prześlij na adres e-mailowy Fundacji: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl 
ODPOWIEDŹ NALEŻY WYSŁAĆ DO DNIA 16 WRZEŚNIA (SOBOTA) DO GODZ. 21.00
(jeśli nie zdążyłaś(-łeś) przesłać odpowiedzi w wyznaczonym terminie, o sposobie wzięcia udziału w losowaniu dowiesz się na mecie Marszu)
3. po otrzymaniu przesłanej przez Ciebie prawidłowej odpowiedzi trzyosobowa komisja złożona z członków Fundacji drogą losowania przyporządkuje Ci numer pola. Do jednego adresu mailowego może zostać przyporządkowany maksymalnie jeden numer pola
4. o numerze Twojego pola zostaniesz poinformowany drogą mailową.  W mailu otrzymasz również unikalny kod przypisany do pola
5. aktualne zestawienie pól wolnych i zajętych znajdziesz na schemacie poniżej. Pola będą przyporządkowywane do momentu zajęcia całej strefy losowania 
6. jeśli Twoje pole zostanie wylosowane przez kozę Psotkę odbierzesz nagrodę, podając kod Twojego pola   
 
Podczas Marszu wspieramy działania Fundacji „Dla Rodziny”
Darowiznę na rzecz Fundacji możesz przekazać przelewem na następujący rachunek:
Fundacja „Dla Rodziny”
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
nr rachunku: 92 1240 4846 1111 0011 2688 6417
Tytuł: „Darowizna na cele statutowe”
 
 

Galeria

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami