Metody NPR

Drodzy Narzeczeni,

zanim rozpoczniecie wspólne życie jako małżonkowie, którzy złożyli uroczyste ślubowanie wobec Boga i wspólnoty ochrzczonych, pragnę zaprosić Was na spotkania z doradcą życia rodzinnego. Rozmowy w poradni mają na celu wprowadzenie Was w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa, przeżywanego  zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Zgoda na przyjęcie z miłością każdego dziecka – daru Boga-Stwórcy i owocu jedności małżonków, wiąże się z wielką odpowiedzialnością za wychowanie człowieka i to wychowanie po katolicku. W czasie ceremonii zaślubin usłyszycie pytanie: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?”. U podstaw Waszej odpowiedzi powinna znaleźć się wiara i ufność w Jezusa Chrystusa, który nigdy nie daje ciężarów nie do udźwignięcia, zaś Jego jedynym pragnieniem jest pełnia szczęścia każdego człowieka.Zdaję sobie sprawę, że żyjecie w  świecie, który coraz częściej podpowiada realizację swoich planów życiowych bez odniesienia do nauki Nauczyciela z Nazaretu i Jego Kościoła. Wiem, że mimo iż szczerze pragniecie zawrzeć związek sakramentalny, możecie nieraz pochodzić ze środowisk, w których wiara w Jezusa nie stanowi fundamentu życia. Mimo to dla wielu z Was wiara jest ważną rzeczywistością, a przeżywanie narzeczeństwa odbywa się z poszanowaniem podstawowych wartości z nią związanych. Mam świadomość, że mogą być wśród Was i tacy, którzy na pewnym etapie swojego życia bardziej zaufali światu niż Jezusowi i podjęli decyzje różne od zasad, których On naucza. Myślę tu przede wszystkim o podjęciu współżycia przedmałżeńskiego, prowadzeniu antykoncepcyjnego stylu życia, czy też mieszkaniu ze sobą na wzór małżeństwa. Wiem, że niektórzy z Was są już rodzicami, którzy spodziewają się dziecka, czy też dziecko to już wychowują. Niezależnie od Waszej sytuacji życiowej jestem jednak przekonana, że nie przypadkowo pragniecie ślubować sobie miłość i wierność małżeńską właśnie w Kościele katolickim. Ufam, iż mimo wszystkich problemów, które możecie mieć z zaakceptowaniem niektórych nauk Jezusa, intencje, aby Wasza miłość była wierna, trwała i płodna, a co za tym idzie, by Bóg Wam w niej błogosławił, są szczere. Gdyby tak nie było sakrament małżeński zawarty byłby nieważnie.Mając na uwadze wszystkie trudności, które przeżywacie zarówno te związane z wiarą jak i te zewnętrzne, mające źródło w Waszej sytuacji mieszkaniowej, zawodowe czy też zdrowotnej my, doradcy życia rodzinnego, chcemy zaproponować Wam rozmowy na temat odpowiedzialności w małżeństwie i rodzicielstwie. Wiemy, że trudno mówić o odpowiedzialnym rodzicielstwie bez znajomości i akceptacji samego siebie, swojej płciowości, swojego głównego powołania: mężczyzny do ojcostwa, kobiety do macierzyństwa. W poradniach w  sposób szczególny skupimy się na Naturalnym Planowaniu Rodziny (NPR).

1. NPR metodą sprzyjająca zdrowiu i miłości małżonków

NPR jest najzdrowszą metodą planowania poczęć, a jednocześnie sposobem na umocnienie miłości i jedności małżonków. Obiegowe mity na temat trudności i niemożności podjęcia tego stylu życia ze względu na nieregularny tryb życia czy stan zdrowia (najczęściej wymieniane są tu nieregularne cykle miesiączkowe kobiety) mają się nijak do najnowszej wiedzy o NPR. Wręcz przeciwnie: wiele małżeństw pracujących w różnych zawodach, czasami na zmiany (w tym lekarze i pielęgniarki), w najprzeróżniejszych sytuacjach życiowych (podczas karmienia piersią, rezygnacji z pigułki hormonalnej, po poronieniu, podczas starań o dziecko itd.) z dużym zadowoleniem i skutecznością korzysta z naturalnych metod rozpoznawania płodności. Sama jako żona i matka piątki chcianych i zaplanowanych dzieci mogę dać świadectwo na temat skuteczności NPR.Metody NPR, które u nas w Polsce promowane są, niestety, prawie wyłącznie przez Kościół katolicki, na świecie odnajdują coraz większą rzeszę zwolenników niekoniecznie związanych ze światopoglądem katolickim. Wiedza na temat cykliczności rytmu płodności i niepłodności pary małżeńskiej nie tylko umożliwia zaplanowanie lub odłożenie poczęcia dziecka w sposób wolny i świadomy. NPR zmusza i uczy dbałości o stan swego zdrowia. Kobiety, które znają zjawiska zachodzące w ich organizmie, często potrafią natychmiast stwierdzić wystąpienie jakichkolwiek zaburzeń. Ponadto niekorzystanie z żadnych środków farmakologicznych (hormonalnych) powoduje, że zaburzenia te występują kilkakrotnie rzadziej.

2. Skuteczność metod NPR

Najczęściej pojawiające się w poradniach życia rodzinnego pytania dotyczą skuteczności proponowanych metod w celu odłożenia poczęcia  Mimo, że NPR nie jest alternatywą antykoncepcji, gdyż proponuje całościowo zupełnie inny styl życia, ze względów użytkowych pojawiają się wskaźniki skuteczności, które w przypadku metody termiczno – objawowej (w jej różnych odmianach) sięgają 99%. Inną również ważną, a może jeszcze ważniejszą informacją jest to, że około 80% małżeństw uchodzących za niepłodne po nauczeniu się metody w celu uzyskania poczęcia, doczekuje się upragnionego dziecka.  

3. Rodzaje metod NPR

W poradniach życia rodzinnego na terenie Diecezji Sosnowieckiej spotkacie doradców, którzy w sposób profesjonalny zechcą Was do zapoznania się z  metodą termiczno – objawową w jednej z jej wielu odmian. Najczęściej nauczane u nas metody to tzw. metoda polska (jej twórczynią jest zasłużona dla Poradnictwa Rodzinnego w Polsce dr Teresa Kramarek) lub metoda wg austriackiego ginekologa  dr J. Rőtzera. Ponieważ kluczem do nauki NPR jest  praktyczne doświadczenie obserwacji własnej  płodności, dlatego już teraz, zanim rozpoczniecie wizyty w poradni rodzinnej, zachęcamy do samodzielnych prób zapisów objawów stałej temperatury ciała i zmian w ilości, odczuciu i konsystencji śluzu szyjkowego kobiety. Doradca nauczy Was interpretacji tych zapisków, wyjaśni podstawy fizjologii, które mają wpływ na omawiane zmiany w  kobiecym organizmie, pomoże Wam zastosować nauczaną metodę w Waszej konkretnej sytuacji, odpowiednio do Waszych planów prokreacyjnych.Aby móc w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać spotkania z doradcą najlepiej umówić się na pierwsze już na trzy miesiące przed datą ślubu. O skuteczności nauczanej metody NPR decyduje bowiem nie tylko sposób jej nauczania, ale przede wszystkim doświadczenie prowadzenia przynajmniej kilkumiesięcznej obserwacji. Podczas ustalania daty i godziny spotkania (pomoże to w uniknięciu  kolejek) można zapytać doradcy jakiej odmiany NPR naucza, będzie wówczas można skorzystać ze wzorów kart obserwacji i przykładowych wykresów według interesującej Was metody.Oczywiście nie oznacza to, że osoby które zapoznają się z Naturalnym Planowaniem Rodziny dopiero w poradni, bez jakichkolwiek wcześniejszych informacji na ich temat, w czasie który niestety kilkoma tylko tygodniami (lub dniami!) poprzedza termin ślubu, nie będą mogły korzystać ze zdobytej na spotkaniach wiedzy. Sercem każdej nabywanej  umiejętności jest motywacja i to ona ostatecznie przesądza czy użytkownicy w sposób zadawalający będą mogli z nowych możliwości skorzystać. Nasze poradnie coraz częściej odwiedzają pary małżeńskie, które w sposób wolny i świadomy pragną wybrać proponowany przez Kościół styl życia. Narzeczeństwo nie jest więc jedynym zastrzeżonym okresem dla poznawania przekazywanej przez nas wiedzy. Metoda termiczno – objawowa, niezależnie od jej odmiany i nieznacznych różnic w sposobie interpretacji, bazuje w głównej mierze na obserwacji i zapisie wyników badań codziennej podstawowej temperatury ciała kobiety, oraz śluzu szyjkowego. Dodatkowo można oznaczać ból owulacyjny pojawiający się u niektórych kobiet, napięcie piersi itp. Osoby bardziej zainteresowane mogą próbować obserwować zmiany szyjki macicy, ale szczegóły dotyczące tego dodatkowego wskaźnika płodności  powinny być wpierw dokładnie omówione z doradcą.Podstawowa temperatura ciała jest to temperatura spoczynkowa, mierzona po co najmniej 3-godzinnym (u Rőtzera godzinnym) odpoczynku, zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka, o mniej więcej stałej porze, w jamie ustnej, pochwie lub odbytnicy. Strzepnięty termometr (akceptowalny jest dobrej jakości elektroniczny) należy położyć wieczorem w zasięgu ręki. Czas pomiaru w pochwie lub odbytnicy (termometrem rtęciowym) to 5 minut. Czas pomiaru pod językiem (zawsze w tym samym miejscu)? 8 minut. Temperaturę mierzymy począwszy od pierwszego dnia cyklu, ewentualnie od pierwszego dnia po ustaniu krwawienia. Wyniki pomiaru należy zaraz odczytać i zaznaczyć punktem na karcie obserwacji. Oczywiście temperaturę poranną zapisujemy w odpowiednim dniu cyklu, pod odpowiednią datą np.: dnia 7 lipca kiedy rozpoczął się 8 dzień cyklu (oczywiście długość cyklu liczymy od pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego) temperatura wynosiła 36,4°C. Dzięki pomiarom temperatury możemy określić koniec okresu płodnego w danym cyklu. Gdy występuje jajeczkowanie, to temperatura  podnosi się i utrzymuje na wyższym poziomie przez ok. 2 tygodnie przed miesiączką, a ponad 3 miesiące – gdy pocznie się dziecko. Jeżeli wystąpiła choroba, stosowano leki, alkohol, ewentualnie zaistniały inne czynniki, które mogły wpłynąć na zmianę temperatury, to należy je zapisać na karcie obserwacji cyklu!Śluz szyjkowy jest podstawowym objawem okresu płodności. Jest on m.in. potrzebny do przejścia plemników przez szyjkę macicy, jego obecność pomaga ustalić początek fazy płodnej. Zazwyczaj zaczyna się wydzielać po kilku dniach od zakończenia miesiączki, ale czasem pojawia się już przed zakończeniem krwawienia. Obserwacje należy prowadzić kilkakrotnie w ciągu dnia. Przed oddaniem moczu należy sprawdzić czy w okolicy wejścia do pochwy znajduje się śluz (bądź nie zmieniająca się wydzielina), należy przy tym zwrócić uwagę na jego odczucie, wygląd, ilość. Wieczorem każdego dnia należy zanotować obserwacje, przy czym w początkowej fazie nauki najlepiej opisywać go jak najdokładniej słowami w dolnych, pionowych rubrykach pod numerowanymi, poszczególnymi dniami cyklu. Określenia śluzu, które mogą się pojawić to: gęsty, lepki, grudkowaty, mętny, żółtawy, białawy, wilgotny, szklisty, śliski, rozciągliwy niczym białko kurze. Uwaga! 3 dni po zaniku śluzu lub jego zmiany z mokrego, rozciągliwego, śliskiego, wilgotnego na lepki, gęsty, grudkowaty to jeszcze dni płodne! Szczegółowe zasady i sposoby interpretacji kart obserwacji (ich wzory, w tym również przykładowo wypełnione, znajdziecie poniżej) przedstawią wam doradcy na dwóch spotkaniach, z których przynajmniej jedno (najlepiej dwa lub nawet więcej) powinno mieć charakter indywidualny. Kim są doradcy, którzy będą z wami rozmawiać? Zazwyczaj są to specjaliści, którzy ukończyli Studium Życia Rodzinnego lub studia wyższe na kierunku Nauk o Rodzinie, są wykwalifikowanymi nauczycielami Naturalnego Planowania Rodziny, a przede wszystkim świadkami wiary w Jezusa Chrystusa, którzy czynnie uczestniczą w życiu Kościoła. Wszyscy chcą służyć swoją wiedzą, dzielić się doświadczeniem wiary i pomagać w budowaniu Waszej jedności i miłości małżeńskiej. Chętnie pomogą Wam w sytuacjach trudnych lub nietypowych (ciąża, okres karmienia piersią, czas po poronieniu lub odstawieniu pigułki) pod warunkiem, że o tych sytuacjach zechcecie im opowiedzieć. Zapewniają pełną  dyskrecję i przyjazną atmosferę. Do zobaczenia w naszych poradniach!

 

mgr Agnieszka Krajniewska
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami