Poradnia Życia Rodzinnego

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.”Mt 19,5-6

Co możesz znaleźć na naszej podstronie

Do przeglądania działu „Poradni Życia Rodzinnego” zapraszamy wszystkie pary, a także osoby samotne, które rozeznają powołanie Boże do małżeństwa i pragną przygotować się duchowo do życia w pełnej jedności z drugim człowiekiem. W dziale znajdują się informacje na temat przygotowania do małżeństwa, metod naturalnego planowania rodziny.

Doradcy Życia Rodzinnego w naszej Poradni:
mgr Agnieszka Krajniewska
mgr Gabriela Musiał
 
W chwili obecnej spotkania w Poradni Życia Rodzinnego przy Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu odbywają się w formie spotkań stacjonarnych i on-line.

 

Poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne w Diecezji Sosnowieckiej 

Informacje na temat przygotowania można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Wawel 19 (dane kontaktowe: https://diecezja.sosnowiec.pl/kuria/wydzial-duszpasterstwa-rodzin).

Zgłoszenie udziału w katechezach dla narzeczonych odbywa się przez formularz na stronie:   https://narzeczeni.sosnowiec.pl/

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami