Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą o kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie.

Jest to cykl cotygodniowych dziesięciu spotkań trwających około 3-4 godziny. Jest przeznaczony dla rodziców, wychowawców, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą. Prowadzony w systemie warsztatowym zakłada aktywność ze strony uczestników, systematyczność (dozwolone są tylko dwie nieobecności nie sąsiadujące ze sobą).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest nieustającą nauką dialogu z dzieckiem. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Szkoła zakłada, że większa świadomość potrzeby wzajemnego słuchania, rozumienia problemów i oczekiwań uchroni wielu rodziców przed popełnieniem drastycznych błędów w kontaktach z dziećmi. Celem warsztatów jest pomóc rodzicom w takim funkcjonowaniu, by nie dochodziło do zerwania komunikacji, eskalacji napięć, wzajemnych pretensji, głęboko skrywanych zranień. Jakość działań wychowawczych będzie zależała od tego, kim są jako ludzie, jakie mają zdolności do bycia w związku z drugim człowiekiem.

Tematyka zajęć jest następująca:

• poznanie się, kontakt, integracja,
• stawianie granic w kontaktach z dzieckiem,
• uczucia,
• zachęcanie dziecka do współpracy,
• kary,
• rozwiązywanie problemów i konfliktów,
• zachęcanie do samodzielności,
• wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od odgrywania ról,
• pomocna pochwała i zachęta.
 
Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny a nie terapeutyczny i nie rozwiązują głębokich problemów rodzinnych, lecz mogą wskazać uczestnikowi miejsce i formę pomocy, udzielić wsparcia, pomóc zdiagnozować problem a przede wszystkim wzbogacają wiedzę i umiejętności dotyczące wychowywania dzieci.

Do udziału w warsztatach zachęcamy szczególnie małżonków!

Zajęcia odbywają się w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–13:30, tel. (32) 269-51-70; 519-512-817. Pytania można również kierować drogą elektroniczną: centrum@diecezja.sosnowiec.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Odpłatność: osoba indywidualna 100 zł, małżonkowie 150 zł.

Nr konta:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Katowicach
78 1240 1330 1111 0010 0318 2467
 

Szkołę dla Rodziców prowadzi: mgr Irmina Matyszkiewicz

Galeria

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami