Telefon zaufania

Katolicki Telefon Zaufania w Sosnowcu:

Czynny jest pod numerem: (32) 29-29-893  od poniedziałku do piątku w godz. 19.00 – 21.00.

Pod ten numer możesz dzwonić, gdy:

• jest Ci trudno,
• przeżywasz kryzys w swoim małżeństwie lub rodzinie,
• nie potrafisz porozumieć się z dzieckiem,
• źle się dzieje w związku z bliską Ci osobą,
• doznajesz przemocy,
• masz kłopoty w pracy lub w szkole,
• pokłóciłeś się z przyjaciółmi,
• nie jesteś w stanie dogadać się z rodzicami,
• czujesz się samotny,
• masz kłopoty z samym sobą (może popadasz w uzależnienia),
• znalazłeś się w jakiejkolwiek innej sytuacji, z którą nie dajesz sobie rady,
• potrzebujesz rozmowy z kimś, kto nie zna Ciebie i Ty go nie znasz. 
 

Zapewniamy absolutną anonimowość! Wspieramy profesjonalną pomocą i informacją. Pamiętaj: (32) 29-29-893.

 

Katolicki Telefon Zaufania w Katowicach: Działa pod numerem: (32) 253-05-00

Początki działalności:

W regionie katowickim od dawna działa Telefon Zaufania, od kilku miesięcy działa również tego typu placówka o charakterze katolickim w Sosnowcu.

Fakt, że aglomeracja śląska jest wielka i gęsto zaludniona, a koszt jednostki telefonicznej jest ten sam dla dosyć odległych miejscowości, sprawia, iż Katolicki Telefon Zaufania (obecnie jedyny taki całodobowy telefon w Polsce) może służyć wielu osobom. Od samego początku wielką pomoc i wsparcie temu zamierzeniu okazał Ksiądz Arcybiskup. Zaakceptował on pomysł Katolickiego Telefonu Zaufania, widział też jego potrzebę. Również Wydział Duszpasterski otworzył się na to przedsięwzięcie. Bez pomocy kapłanów uruchomienie tej placówki nie byłoby możliwe. Posługa Telefonu wymagała rzetelnego przygotowania. W tym celu zostały zorganizowane specjalistyczne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej dla przyszłych dyżurantów, zgromadzono odpowiednie materiały. Znaleziono także gotowych służyć pomocą konsultantów. Obecnie Katolicki Telefon Zaufania jest placówką, w której posługują (w formie wolontaryjnej) osoby z wyższym wykształceniem, powyżej trzydziestu lat; wszystkie są żywymi świadkami wiary. Osoby dzwoniące pod wskazany numer znajdują przede wszystkim życzliwego przyjaciela. Ważne jest, aby osoba dyżurująca była otwarta, ciepła, budząca zaufanie. Są to zarówno psychologowie, prawnicy, lekarze, jak i kapłani (ci mają dyżury przede wszystkim w nocy).

Nie można tu mówić o konkretnych sprawach, jakie poruszane są podczas telefonicznych rozmów. Rozmówca, treść rozmowy, jej miejsce i osoba dyżurująca objęte są całkowitą dyskrecją i anonimowością. Często jednak pojawiają się problemy dotyczące przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, bezradności prawnej, życiowej. Jednym z trudniejszych jest problem rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi wchodzącymi w świat narkotyków, sekt itp. Ciągle żywa jest popularność rozmów z księdzem, gdzie często pojawiają się różne pytania. Podzielony ból jest połową bólu. Ważne jest, żeby ktoś kto w danym momencie jest sam, wiedział, że jest przyjaciel, z którym może podzielić się swoim problemem. Nie wszystko da się „załatwić ” w konfesjonale. Pomocne towarzyszenie kapłana daje poczucie bezpieczeństwa – mówi pani Maria, psycholog z katowickiego Telefonu. Człowiek dyżurujący przy Telefonie Zaufania nie rozwiązuje problemów, nie poucza, nie ocenia, nie podejmuje decyzji – wystarczy, że jest i wysłucha. Uświadamia rozmówcom ich uczucia, odkrywa w nich to, co najbardziej wartościowe i co może się stać silą do przemiany. Kiedy zachodzi potrzeba kontaktu ze specjalistą, łączy z konsultantem lub informuje daną osobę, gdzie może uzyskać profesjonalną pomoc w konkretnym problemie. Przede wszystkim jednak Telefon Zaufania niesie nadzieję.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami